REALIZARILE COLEGIULUI ASISTENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA

 

    Activitatea Colegiului Asistentilor Medicali din Romania s-a materializat pana in prezent in actiuni ce au avut ca rezultat recunoasterea drepturilor profesioale ale asistentilor medicali, prin adoptarea unor reglementari legale :

  1. sustinerea si adoptarea proiectului de lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical;

  2. abrogarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 108/1971 privind schimbarea profilului;

  3. eleborarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr 805 si 806/1998 privind obtinerea altei specialitati;

  4. elaborarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr 984/1998 privind avizarea autorizatiei de libera practica medicala;

  5. Elaborarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 513/1999 privind prelungirea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 805/1998;

  6. elaborarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr 560/1999 privind fisa postului pe specialitati;

    Pe langa activitati de elaborare a acestor acte normative, Colegiul Asistentilor Medicali din Romania a organizat si sustinut proiecte ale Ministerului Sanatatii - "Siguranta Sangelui", campanii de educare a populatiei - "Ziua Mondiala a Sanatatii", precum si o serie de maifestari cu caracter popular - "Ziua Mondiala a Asistentului Medical".

    In cadrul filialelor Colegiul Asistentilor Medicali din Romania, au avut loc manifestari pe teme diverse, printre care amintim :

    De asemenea tot la capitolul realizari, putem adauga cursurile de perfectionare organizate de Colegiul Asistentilor Medicali din Romania in colaborare cu Centrul de Perfectionare al Asistentilor Medicali din Romania :

    Participarea reprezentantilor Colegiului Asistentilor Medicali din Romania ca membru in comisie, la examenul de grad principal si la orice examen privind asistentii medicali, la nivel national.

rotit.gif (14140 bytes)